Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A BEZOVÝ KVĚT 3MG/1MG PAS 32
0227484 69/ 585/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A BEZOVÝ KVĚT 3MG/1MG PAS 40
0227485 69/ 585/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A MED 3MG/1MG PAS 40
0227480 69/ 584/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A MED 3MG/1MG PAS 32
0227479 69/ 584/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A MED 3MG/1MG PAS 24
0227478 69/ 584/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A MED 3MG/1MG PAS 16
0227477 69/ 584/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI CITRON A MED 3MG/1MG PAS 8
0227476 69/ 584/17-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 8
0247455 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 16
0247456 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 24
0247457 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 32
0247458 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 40
0247459 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 1,2MG PAS 18
0020023 69/ 316/06-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AA06 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 20
0247772 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 50
0247775 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 40
0247774 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 10
0247771 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 100
0247776 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 30
0247773 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NOXAP 800PPM MOL/MOL GAS CRS 10L
0117699 89/ 228/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 110 120 130 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11