Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 30
0258025 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 20
0258024 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 10
0258023 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 50
0258018 52/ 122/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 20
0258017 52/ 122/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 50ML
0258016 52/ 121/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 100ML
0258015 52/ 121/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 60ML
0258014 52/ 121/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 30MG TBL NOB 20
0223157 52/ 122/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 50
0223156 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 40
0223155 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 50
0258027 52/ 635/09-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 20
0223153 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN 15MG PAS MOL 10
0223152 52/ 635/09-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN JUNIOR 15MG/5ML SIR 200ML
0223145 52/ 123/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN JUNIOR 15MG/5ML SIR 100ML
0223146 52/ 123/81-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN JUNIOR 15MG/5ML SIR 100ML
0258013 52/ 123/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN JUNIOR 15MG/5ML SIR 200ML
0258012 52/ 123/81-C mucosolvan.pdf mucosolvan.pdf R05CB06 R
MUCOSOLVAN LONG EFFECT 75MG CPS PRO 100
0223150 52/ 141/91-C     R05CB06 B
MUCOSOLVAN LONG EFFECT 75MG CPS PRO 50
0223149 52/ 141/91-C     R05CB06 B

‹‹ ‹ 40 50 60 70 80 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 100 110 120 130 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11