Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 28X1
0185464 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 5 MG 5MG TBL MND 28X1
0185465 14/ 235/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 28X1
0199909 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 14
0233183 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 20
0233184 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 28
0233185 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 30
0233186 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 50
0233187 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 56
0233188 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 98
0233189 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 100
0233190 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 112
0233191 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 200
0233192 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 28
0233193 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 56
0233194 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 100
0233195 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 112
0233196 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 200
0233197 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 500
0233198 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 4MG TBL MND 28X1
0233199 14/ 234/11-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 100 110 120 130 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11