Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2774
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 50+APL
0015706 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 56+APL
0015707 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 60+APL
0015708 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 100+APL
0015709 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 120+APL
0015710 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 180+APL
0015711 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 200+APL
0015712 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 200+4APL
0015713 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 100+2APL
0015714 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 500+50APL
0015715 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 50
0015716 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOTEROL-RATIOPHARM 12MCG INH PLV CPS DUR 60
0015717 14/ 162/04-C formoterol.pdf formoterol.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 10+1 INH
0243205 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 60
0243219 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 30+1 INH
0243207 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 50+1 INH
0243208 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 56+1 INH
0243209 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 60+1 INH
0243210 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 100+1 INH
0243211 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R
FORMOVENT 12MCG INH PLV CPS DUR 120+1 INH
0243212 14/ 130/05-C formovent.pdf formovent.pdf R03AC13 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 80 90 100 110 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11