Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2774
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
YANIMO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 8X60DÁV+8INH
0206855 14/ 363/15-C     R03AL06 B
YANIMO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 3X60DÁV+3INH
0206854 14/ 363/15-C     R03AL06 B
YANIMO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 2X60DÁV+2INH
0206853 14/ 363/15-C     R03AL06 B
ZENARO 5MG TBL FLM 7 I
0145171 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 20 I
0145172 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 28 I
0145173 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 50 I
0145174 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 90 I
0145175 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 7 II
0145176 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 20 II
0145177 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 28 II
0145178 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 50 II
0145179 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 90 II
0145180 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 7 III
0145181 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 20 III
0145182 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 28 III
0145183 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 50 III
0145184 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 90 III
0145185 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 III
0201688 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 21 III
0201689 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R

‹‹ ‹ 90 100 110 120 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11