Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2774
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 96(4X24X1)+4INH
0194501 EU/1/13/863/005 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0209149 EU/1/13/863/008 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XYLOMAX 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0243449 69/ 496/15-C xylomax.pdf xylomax.pdf R01AA07 R
XYLOMAX 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0243452 69/ 495/15-C xylomax.pdf xylomax.pdf R01AA07 R
XYLOMAX 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0243450 69/ 496/15-C xylomax.pdf xylomax.pdf R01AA07 R
XYLOMAX 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0243451 69/ 495/15-C xylomax.pdf xylomax.pdf R01AA07 R
XYLOMAX NEO 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
0236264 69/ 347/18-C xylomaxneo.pdf xylomaxneo.pdf R01AA07 R
XYLOMETAZOLIN DR.MAX 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0225737 69/ 496/15-C     R01AA07 B
XYLOMETAZOLIN DR.MAX 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0225736 69/ 496/15-C     R01AA07 B
XYLOMETAZOLIN DR.MAX 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0225734 69/ 495/15-C     R01AA07 B
XYLOMETAZOLIN DR.MAX 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0225735 69/ 495/15-C     R01AA07 B
XYLOMETAZOLIN/DEXPANTHENOL KRKA 1MG/ML+50MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
0103552 69/ 381/16-C xylometazo.pdf xylometazo.pdf R01AB06 R
XYLOMETAZOLIN/DEXPANTHENOL KRKA 0,5MG/ML+50MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
0103551 69/ 380/16-C xylometazo.pdf xylometazo.pdf R01AB06 R
XYZAL 0,5MG/ML POR SOL 1X75ML
0216588 24/ 202/06-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R
XYZAL 5MG TBL FLM 20
0032718 24/ 050/02-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R
XYZAL 5MG TBL FLM 30
0032719 24/ 050/02-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R
XYZAL 5MG TBL FLM 50
0032720 24/ 050/02-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R
XYZAL 5MG TBL FLM 14
0042952 24/ 050/02-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R
XYZAL 5MG TBL FLM 28
0042953 24/ 050/02-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R
XYZAL 0,5MG/ML POR SOL 1X200ML
0062806 24/ 202/06-C xyzal.pdf xyzal.pdf R06AE09 R

‹‹ ‹ 80 90 100 110 120 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11