Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2824
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRIAMCINOLONE SANOFI 55MCG/DÁV NAS SPR SUS 120DÁV
0254474 69/ 324/15-C triamcinol.pdf triamcinol.pdf R01AD11 R
TRIMBOW 88MCG/5MCG/9MCG INH PLV 1X120DÁV
0255005 EU/1/17/1208/010 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 3X120DÁV (360DÁV)
0222385 EU/1/17/1208/005 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 2X120DÁV (240DÁV)
0222384 EU/1/17/1208/004 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X180DÁV
0222383 EU/1/17/1208/003 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 88MCG/5MCG/9MCG INH PLV 2X120DÁV (240DÁV)
0255006 EU/1/17/1208/011 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 88MCG/5MCG/9MCG INH PLV 3X120DÁV (360DÁV)
0255007 EU/1/17/1208/012 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 172MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X60DÁV
0250358 EU/1/17/1208/006 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 172MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X120DÁV
0250359 EU/1/17/1208/007 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 172MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 2X120DÁV (240DÁV)
0250360 EU/1/17/1208/008 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 172MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 3X120DÁV (360DÁV)
0250361 EU/1/17/1208/009 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X60DÁV
0222381 EU/1/17/1208/001 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIMBOW 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X120DÁV
0222382 EU/1/17/1208/002 trimbow.pdf trimbow.pdf R03AL09 R
TRIXEO AEROSPHERE 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 360(3X120)DÁV
0250254 EU/1/20/1498/003 trixeoaero.pdf trixeoaero.pdf R03AL11 R
TRIXEO AEROSPHERE 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0250253 EU/1/20/1498/002 trixeoaero.pdf trixeoaero.pdf R03AL11 R
TRYDONIS 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X60DÁV
0222928 EU/1/18/1274/001 trydonis.pdf trydonis.pdf R03AL09 R
TRYDONIS 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X120DÁV
0222929 EU/1/18/1274/002 trydonis.pdf trydonis.pdf R03AL09 R
TRYDONIS 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 360(3X120)DÁV
0222932 EU/1/18/1274/005 trydonis.pdf trydonis.pdf R03AL09 R
TRYDONIS 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 240(2X120)DÁV
0222931 EU/1/18/1274/004 trydonis.pdf trydonis.pdf R03AL09 R
TRYDONIS 87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X180DÁV
0222930 EU/1/18/1274/003 trydonis.pdf trydonis.pdf R03AL09 R

‹‹ ‹ 80 90 100 110 120 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 140 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12