Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORASEPT MENTHOL 0,6MG/1,2MG PAS 36
0229789 69/ 050/16-C oraseptmen.pdf oraseptmen.pdf R02AA03 R
ORASEPT MENTHOL 0,6MG/1,2MG PAS 30
0229788 69/ 050/16-C oraseptmen.pdf oraseptmen.pdf R02AA03 R
ORASEPT MENTHOL 0,6MG/1,2MG PAS 24
0229787 69/ 050/16-C oraseptmen.pdf oraseptmen.pdf R02AA03 R
ORASEPT MENTHOL 0,6MG/1,2MG PAS 20
0229786 69/ 050/16-C oraseptmen.pdf oraseptmen.pdf R02AA03 R
ORASEPT MENTHOL 0,6MG/1,2MG PAS 40
0229790 69/ 050/16-C oraseptmen.pdf oraseptmen.pdf R02AA03 R
ORELISE MED A CITRON 2MG/0,6MG/1,2MG PAS 24
0232204 69/ 637/15-C orelisemed.pdf orelisemed.pdf R02AA03 R
ORELISE POMERANČ 2MG/0,6MG/1,2MG PAS 24
0232205 69/ 638/15-C orelisepom.pdf orelisepom.pdf R02AA03 R
ORKAMBI 100MG/125MG TBL FLM 112(4X28)
0023837 EU/1/15/1059/005 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 200MG/125MG TBL FLM 28
0219206 EU/1/15/1059/003 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 150MG/188MG GRA 56
0238361 EU/1/15/1059/007 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 100MG/125MG GRA 56
0238360 EU/1/15/1059/006 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 200MG/125MG TBL FLM 112(4X28)
0209045 EU/1/15/1059/001 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
OROFAR 2MG/ML+1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0250048 69/1270/97-C orofar.pdf orofar.pdf R02AA20 R
OROFAR 1MG/1MG PAS 8
0250049 69/1271/97-C orofar.pdf orofar.pdf R02AA20 R
OROFAR 1MG/1MG PAS 16
0250050 69/1271/97-C orofar.pdf orofar.pdf R02AA20 R
OROFAR 1MG/1MG PAS 24
0218085 69/1271/97-C     R02AA20 B
OROFAR 1MG/1MG PAS 16
0218084 69/1271/97-C     R02AA20 B
OROFAR 1MG/1MG PAS 8
0218083 69/1271/97-C     R02AA20 B
OROFAR 1MG/1MG PAS 24
0250051 69/1271/97-C orofar.pdf orofar.pdf R02AA20 R
OROFAR 1MG/1MG PAS 24
0221172 69/1271/97-C/PI/004/20 orofar.pdf orofar.pdf R02AA20 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 110 120 130 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11