Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2812
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACC 20MG/ML SIR 1X200ML
0226194 52/ 144/14-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 20MG/ML SIR 1X100ML
0226195 52/ 144/14-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 10
0246171 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 20
0246172 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 25
0246173 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 50
0246174 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 50
0162247 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 100
0162248 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 100
0246175 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 10
0162244 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 20
0162245 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 100 NEO 100MG TBL EFF 25
0162246 52/ 016/07-C acc100neo.pdf acc100neo.pdf R05CB01 R
ACC 200 200MG CPS DUR 20
0005844 52/ 974/95-C acc200.pdf acc200.pdf R05CB01 R
ACC 200 200MG CPS DUR 50
0005845 52/ 974/95-C acc200.pdf acc200.pdf R05CB01 R
ACC 200 200MG CPS DUR 100
0005853 52/ 974/95-C acc200.pdf acc200.pdf R05CB01 R
ACC 200 NEO 200MG TBL EFF 100
0162253 52/ 017/07-C acc200neo.pdf acc200neo.pdf R05CB01 R
ACC 200 NEO 200MG TBL EFF 50
0246179 52/ 017/07-C acc200neo.pdf acc200neo.pdf R05CB01 R
ACC 200 NEO 200MG TBL EFF 20
0246177 52/ 017/07-C acc200neo.pdf acc200neo.pdf R05CB01 R
ACC 200 NEO 200MG TBL EFF 25
0246178 52/ 017/07-C acc200neo.pdf acc200neo.pdf R05CB01 R
ACC 200 NEO 200MG TBL EFF 25
0162251 52/ 017/07-C acc200neo.pdf acc200neo.pdf R05CB01 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09