Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 10X30G
0122059 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 30G
0085346 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 5X30G
0085347 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 60G
0085351 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 2X60G
0085352 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 5X60G
0085353 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 2X30G
0122058 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09