Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IVERMECTIN EXELTIS 3MG TBL NOB 20
0253781 10/ 111/21-C ivermectin.pdf ivermectin.pdf P02CF01 R
IVERMECTIN EXELTIS 3MG TBL NOB 10
0253780 10/ 111/21-C ivermectin.pdf ivermectin.pdf P02CF01 R
IVERMECTIN EXELTIS 3MG TBL NOB 8
0253779 10/ 111/21-C ivermectin.pdf ivermectin.pdf P02CF01 R
IVERMECTIN EXELTIS 3MG TBL NOB 4
0253778 10/ 111/21-C ivermectin.pdf ivermectin.pdf P02CF01 R
IVERMECTIN EXELTIS 3MG TBL NOB 1
0253777 10/ 111/21-C ivermectin.pdf ivermectin.pdf P02CF01 R
IVERMECTIN EXELTIS 3MG TBL NOB 250
0253782 10/ 111/21-C ivermectin.pdf ivermectin.pdf P02CF01 R
LOUTOL 3MG TBL NOB 4
0258056 10/ 053/20-C loutol.pdf loutol.pdf P02CF01 R
LOUTOL 3MG TBL NOB 8
0258057 10/ 053/20-C loutol.pdf loutol.pdf P02CF01 R
LOUTOL 3MG TBL NOB 10
0258058 10/ 053/20-C loutol.pdf loutol.pdf P02CF01 R
LOUTOL 3MG TBL NOB 12
0258059 10/ 053/20-C loutol.pdf loutol.pdf P02CF01 R
LOUTOL 3MG TBL NOB 16
0258060 10/ 053/20-C loutol.pdf loutol.pdf P02CF01 R
LOUTOL 3MG TBL NOB 20
0248310 10/ 053/20-C     P02CF01 B
LOUTOL 3MG TBL NOB 4
0248305 10/ 053/20-C     P02CF01 B
LOUTOL 3MG TBL NOB 8
0248306 10/ 053/20-C     P02CF01 B
LOUTOL 3MG TBL NOB 10
0248307 10/ 053/20-C     P02CF01 B
LOUTOL 3MG TBL NOB 12
0248308 10/ 053/20-C     P02CF01 B
LOUTOL 3MG TBL NOB 16
0248309 10/ 053/20-C     P02CF01 B
LOUTOL 3MG TBL NOB 20
0258061 10/ 053/20-C loutol.pdf loutol.pdf P02CF01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11