Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 46
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BILTRICIDE 600MG TBL FLM 6
0207633 biltricide.pdf biltricide.pdf P02BA01 F
ENTIZOL 250MG TBL NOB 20
0002427 25/ 128/72-C entizol.pdf entizol.pdf P01AB01 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 3
0168723 EU/1/11/716/001 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 6
0168724 EU/1/11/716/002 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 160MG/20MG TBL FLM 3
0168727 EU/1/11/716/005 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 12
0168726 EU/1/11/716/004 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 9
0168725 EU/1/11/716/003 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
GLUCANTIME 1500MG/5ML INJ SOL 10X5ML
0254523 glucantime.pdf glucantime.pdf P01CB01 F
GLUCANTIME 1,5G/5ML INJ SOL 5X5ML
0185384 glucantime.pdf glucantime.pdf P01CB01 F
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ACCORD 200MG TBL FLM 30
0242742 25/ 123/19-C hydroxychl.pdf hydroxychl.pdf P01BA02 R
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ACCORD 200MG TBL FLM 50
0242743 25/ 123/19-C hydroxychl.pdf hydroxychl.pdf P01BA02 R
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ACCORD 200MG TBL FLM 60
0242744 25/ 123/19-C hydroxychl.pdf hydroxychl.pdf P01BA02 R
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ACCORD 200MG TBL FLM 100
0242746 25/ 123/19-C hydroxychl.pdf hydroxychl.pdf P01BA02 R
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ACCORD 200MG TBL FLM 90
0242745 25/ 123/19-C hydroxychl.pdf hydroxychl.pdf P01BA02 R
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ACCORD 200MG TBL FLM 20
0242741 25/ 123/19-C hydroxychl.pdf hydroxychl.pdf P01BA02 R
IMPAVIDO 50 MG KAPSLE 50MG CPS DUR 56
0232622 impavido.pdf impavido.pdf P01CX04 F
INFECTOSCAB 50MG/G CRM 1X30G
0085346 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 50MG/G CRM 5X30G
0085347 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 50MG/G CRM 1X60G
0085351 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 50MG/G CRM 10X30G
0122059 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10