Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINARIZIN LEK 75 MG 75MG TBL NOB 50
0099884 83/ 696/94-B/C cinarizinl.pdf cinarizinl.pdf N07CA02 R
CINARIZIN LEK 25 MG 25MG TBL NOB 50
0099886 83/ 696/94-A/C cinarizinl.pdf cinarizinl.pdf N07CA02 R
STUGERON 25MG TBL NOB 200
0090710 83/ 056/72-S/C stugeron.pdf stugeron.pdf N07CA02 R
STUGERON 25MG TBL NOB 50
0030381 83/ 056/72-S/C stugeron.pdf stugeron.pdf N07CA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09