Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 90
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NIQUITIN FRESHMINT 4MG GUM MND 30 II
0209969 87/ 453/15-C niquitinfr.pdf niquitinfr.pdf N07BA01 R
NIQUITIN FRESHMINT 4MG GUM MND 100 II
0209970 87/ 453/15-C niquitinfr.pdf niquitinfr.pdf N07BA01 R
NIQUITIN FRESHMINT 4MG GUM MND 4 II
0209967 87/ 453/15-C niquitinfr.pdf niquitinfr.pdf N07BA01 R
NIQUITIN FRESHMINT 4MG GUM MND 200 II
0209971 87/ 453/15-C niquitinfr.pdf niquitinfr.pdf N07BA01 R
NIQUITIN MINI 4MG PAS CMP 5X20
0249321 87/ 216/08-C niquitinmi.pdf niquitinmi.pdf N07BA01 R
NIQUITIN MINI 4MG PAS CMP 1X20
0208831 87/ 216/08-C niquitinmi.pdf niquitinmi.pdf N07BA01 R
NIQUITIN MINI 4MG PAS CMP 3X20
0208830 87/ 216/08-C niquitinmi.pdf niquitinmi.pdf N07BA01 R
NIQUITIN MINI 1,5MG PAS CMP 5X20
0249322 87/ 215/08-C niquitinmi.pdf niquitinmi.pdf N07BA01 R
NIQUITIN MINI 1,5MG PAS CMP 3X20
0208828 87/ 215/08-C niquitinmi.pdf niquitinmi.pdf N07BA01 R
NIQUITIN MINI 1,5MG PAS CMP 1X20
0208829 87/ 215/08-C niquitinmi.pdf niquitinmi.pdf N07BA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09