Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 94
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NICORETTE CLASSIC GUM 2 MG 2MG GUM MND 30
0150125 87/ 210/88-A/C nicorettec.pdf nicorettec.pdf N07BA01 R
NICORETTE CLASSIC GUM 4 MG 4MG GUM MND 105
0150123 87/ 210/88-B/C nicorettec.pdf nicorettec.pdf N07BA01 R
NICORETTE CLASSIC GUM 4 MG 4MG GUM MND 30
0150122 87/ 210/88-B/C nicorettec.pdf nicorettec.pdf N07BA01 R
NICORETTE CLASSIC GUM 2 MG 2MG GUM MND 105
0150126 87/ 210/88-A/C nicorettec.pdf nicorettec.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 90
0122274 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 96
0122275 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 105
0122276 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 204
0122277 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 210
0122278 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 12
0122279 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 15
0122280 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 24
0122281 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 30
0122282 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 48
0122283 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 90
0122284 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 96
0122285 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 105
0122286 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 204
0122287 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2MG GUM MND 210
0122288 87/ 410/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R
NICORETTE FRESHFRUIT GUM 4MG GUM MND 48
0122273 87/ 411/07-C nicorettef.pdf nicorettef.pdf N07BA01 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11