Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 60
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GINGIO 40MG TBL FLM 30
0122186 94/ 064/02-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 40MG TBL FLM 60
0122187 94/ 064/02-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 40MG TBL FLM 100
0122188 94/ 064/02-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 40MG TBL FLM 50
0122189 94/ 064/02-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 40MG TBL FLM 120
0122190 94/ 064/02-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 40MG TBL FLM 90
0122191 94/ 064/02-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 80MG TBL FLM 30
0013190 94/ 217/06-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 80MG TBL FLM 60
0013191 94/ 217/06-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 80MG TBL FLM 120
0013192 94/ 217/06-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 120MG TBL FLM 120
0013193 94/ 218/06-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 120MG TBL FLM 60
0013194 94/ 218/06-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINGIO 120MG TBL FLM 30
0013195 94/ 218/06-C gingio.pdf gingio.pdf N06DX02 R
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 30
0139545 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 20
0139544 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 100
0139550 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 80
0139548 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 90
0139549 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 40
0139546 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 60
0139547 94/ 684/16-C     N06DX02 B
GINKGO YES PDS 240MG TBL FLM 15
0139543 94/ 684/16-C     N06DX02 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09