Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ELONTRIL 150MG TBL MRL 7
0239533 30/ 206/07-C elontril.pdf elontril.pdf N06AX12 R
WELARD 150MG TBL MRL 90
0239213 30/ 188/19-C welard.pdf welard.pdf N06AX12 R
WELARD 150MG TBL MRL 60
0239212 30/ 188/19-C welard.pdf welard.pdf N06AX12 R
WELARD 150MG TBL MRL 30
0239211 30/ 188/19-C welard.pdf welard.pdf N06AX12 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09