Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL MRL 7
0246224 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL MRL 90
0236803 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL MRL 60
0236802 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION +PHARMA 150MG TBL MRL 30
0236801 30/ 429/18-C bupropionp.pdf bupropionp.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL MRL 30X1
0250603 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL MRL 10
0253646 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL MRL 900(10X90) H
0251156 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL MRL 300(10X30) H
0251155 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL MRL 10
0250599 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL MRL 30
0250600 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL MRL 60
0250601 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 300MG TBL MRL 90
0250602 30/ 274/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL MRL 30
0251152 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL MRL 60(2X30)
0251153 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
BUPROPION NEURAXPHARM 150MG TBL MRL 90
0251154 30/ 269/20-C bupropionn.pdf bupropionn.pdf N06AX12 R
ELONTRIL 150MG TBL MRL 7
0239533 30/ 206/07-C elontril.pdf elontril.pdf N06AX12 R
ELONTRIL 150MG TBL MRL 30
0239534 30/ 206/07-C elontril.pdf elontril.pdf N06AX12 R
ELONTRIL 300MG TBL MRL 7
0239536 30/ 207/07-C elontril.pdf elontril.pdf N06AX12 R
ELONTRIL 300MG TBL MRL 90(3X30)
0239538 30/ 207/07-C elontril.pdf elontril.pdf N06AX12 R
ELONTRIL 300MG TBL MRL 30
0239537 30/ 207/07-C elontril.pdf elontril.pdf N06AX12 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11