Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRZATEN 45MG TBL FLM 70
0016652 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 90
0016653 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 100
0016654 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 200 H
0016655 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 250 H
0016656 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 300 H
0016657 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 500 H
0016658 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 100X1
0016659 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 250
0010364 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 500
0010365 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 10
0017681 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 14
0017682 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 20
0017683 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 28
0017684 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 30
0017685 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 48
0017686 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 50
0017687 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 56
0017688 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 60
0017689 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 18
0079193 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10