Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRTAZAPIN SANDOZ 30MG TBL FLM 100
0107220 30/ 136/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 30MG TBL FLM 50
0107219 30/ 136/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTOR 15MG POR TBL DIS 90
0243758 30/ 414/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 30MG POR TBL DIS 30
0243759 30/ 415/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 30MG POR TBL DIS 90
0243760 30/ 415/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 15MG POR TBL DIS 30
0243757 30/ 414/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 45MG POR TBL DIS 90
0243762 30/ 416/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRTOR 45MG POR TBL DIS 30
0243761 30/ 416/06-C mirtor.pdf mirtor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 300 H
0017695 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 500 H
0017696 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 30MG TBL FLM 100X1
0017697 30/ 081/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 10
0016643 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 14
0016644 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 20
0016645 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 28
0016646 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 30
0016647 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 48
0016648 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 50
0016649 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 56
0016650 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R
MIRZATEN 45MG TBL FLM 60
0016651 30/ 082/05-C mirzaten.pdf mirzaten.pdf N06AX11 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10