Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRTAZAPIN ORION 45MG POR TBL DIS 30
0105848 30/ 416/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN ORION 15MG POR TBL DIS 30
0105844 30/ 414/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN ORION 30MG POR TBL DIS 90
0105847 30/ 415/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN ORION 30MG POR TBL DIS 30
0105846 30/ 415/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN ORION 15MG POR TBL DIS 90
0105845 30/ 414/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN ORION 45MG POR TBL DIS 90
0105849 30/ 416/06-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 30
0107639 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 10
0107214 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 20
0107215 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 50
0107216 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 100
0107217 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 30MG TBL FLM 20
0107218 30/ 136/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 45MG TBL FLM 30
0107643 30/ 137/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 30MG TBL FLM 60
0107642 30/ 136/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 30MG TBL FLM 30
0107641 30/ 136/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 15MG TBL FLM 60
0107640 30/ 135/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 45MG TBL FLM 60
0107644 30/ 137/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 45MG TBL FLM 100
0107223 30/ 137/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 45MG TBL FLM 50
0107222 30/ 137/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN SANDOZ 45MG TBL FLM 20
0107221 30/ 137/06-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10