Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 96
0235826 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 100
0235827 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 6
0235828 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 6
0146068 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 12
0146069 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 18
0146070 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 30
0146071 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 48
0146072 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 60
0146073 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 90
0146074 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 96
0146075 30/ 331/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 6
0146076 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 12
0146077 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 18
0146078 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 30
0146079 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 48
0146080 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 60
0146081 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 90
0146082 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 96
0146083 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 30 MG 30MG POR TBL DIS 100
0169175 30/ 331/07-C     N06AX11 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10