Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRTAZAPIN AUROVITAS 15MG POR TBL DIS 6
0245438 30/ 368/19-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN AUROVITAS 45MG POR TBL DIS 30
0245441 30/ 370/19-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN AUROVITAS 30MG POR TBL DIS 30
0245440 30/ 369/19-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN AUROVITAS 15MG POR TBL DIS 30
0245439 30/ 368/19-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45 MG 45MG POR TBL DIS 100
0169176 30/ 332/07-C     N06AX11 B
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 12
0235829 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 18
0235830 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 30
0235831 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 48
0235832 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 60
0235833 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 90
0235834 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 96
0235835 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 45MG POR TBL DIS 100
0235836 30/ 332/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 6
0235819 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 12
0235820 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 18
0235821 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 30
0235822 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 48
0235823 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 60
0235824 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R
MIRTAZAPIN MYLAN 30MG POR TBL DIS 90
0235825 30/ 331/07-C mirtazapin.pdf mirtazapin.pdf N06AX11 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10