Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRZATEN ORO TAB 45MG POR TBL DIS 100
0127804 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45MG POR TBL DIS 100X1
0127805 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15MG POR TBL DIS 10
0127754 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10