Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 504
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANXILA 10MG TBL FLM 14
0158780 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 28
0158781 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 30
0158782 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 50
0158783 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 56
0158784 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 250
0158790 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 90
0158786 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 98
0158787 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 100
0158788 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 200
0158789 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 60
0158785 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 56 I
0240843 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 98 I
0240844 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 49X1
0240845 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 56X1
0240846 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 98X1
0240847 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 100X1
0240848 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 500X1
0240849 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 14 II
0240850 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 20 II
0240851 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09