Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 423
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADJUVIN 50MG TBL FLM 14
0176525 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 20
0176526 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 28
0176527 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 30
0176533 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 10
0176529 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 14
0176530 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 20
0176531 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 28
0176532 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 10
0176524 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 30
0176528 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 28
0031866 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 28
0031867 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 56
0017964 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 84
0017965 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 100
0253671 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 84
0017967 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 30
0253668 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 100
0253669 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 30
0253670 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 56
0017966 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09