Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 131
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 10
0052338 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 14
0052339 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 20
0052340 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 28
0052341 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 50
0052346 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 56
0052349 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 98
0052350 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 100
0052351 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 50X1
0052352 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 40MG TBL FLM 28
0084041 30/ 123/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 40MG TBL FLM 56
0084051 30/ 123/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 40MG TBL FLM 98
0084054 30/ 123/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 40MG TBL FLM 50X1
0084055 30/ 123/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 20MG TBL FLM 120
0207012 30/ 122/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 40MG TBL FLM 60
0207013 30/ 123/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 40MG TBL FLM 120
0207014 30/ 123/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 20MG TBL FLM 60
0207011 30/ 122/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 100
0237713 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 250
0237714 30/ 121/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM TEVA 20MG TBL FLM 100
0237715 30/ 122/06-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09