Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 131
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CITALEC 10MG TBL FLM 30
0230409 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 100
0230419 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 90
0230418 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 60
0230417 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 50
0230416 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 30
0132802 30/ 553/05-C/PI/001/14 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 60
0203106 30/ 553/05-C/PI/001/14 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 50
0200885 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 56
0200886 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 28
0200883 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 20
0200882 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 14
0200881 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 10
0200880 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 500
0200879 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 250
0200878 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 100
0200877 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 60
0200876 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 30
0200875 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 100X1
0200874 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 100
0200873 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11