Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 131
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-CITAL 20MG TBL FLM 4
0114285 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 28
0114286 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 30
0114287 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 56
0114288 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 120
0114294 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 84
0114290 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 90
0114291 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 100
0114292 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 112
0114293 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 60
0114289 30/ 210/07-C     N06AB04 B
CITALEC 20MG TBL FLM 20
0230414 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 30
0207220 30/ 553/05-C/PI/001/15 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 30
0230415 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 20
0230408 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 30
0132688 30/ 553/05-C/PI/001/13 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 60
0132689 30/ 553/05-C/PI/001/13 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 100
0230413 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 90
0230412 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 60
0230411 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 50
0230410 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11