Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLOFT 50MG TBL FLM 300
0191891 30/1093/94-A/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 50MG TBL FLM 100
0146917 30/1093/94-A/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 50MG TBL FLM 56
0119514 30/1093/94-A/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 100MG TBL FLM 56
0119515 30/1093/94-B/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 50MG TBL FLM 28
0053950 30/1093/94-A/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 100MG TBL FLM 28
0053951 30/1093/94-B/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 50MG TBL FLM 14
0054462 30/1093/94-A/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R
ZOLOFT 100MG TBL FLM 14
0054463 30/1093/94-B/C zoloft.pdf zoloft.pdf N06AB06 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09