Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 84
0242420 30/ 039/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 90
0242421 30/ 039/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 100
0242422 30/ 039/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 250 H
0243559 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 250 H
0243560 30/ 039/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 500 H
0243561 30/ 039/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 10
0242403 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 14
0242404 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 28
0242405 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 30
0242406 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 42
0242407 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 50
0242408 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 56
0242409 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 84
0242410 30/ 038/17-C sertraline.pdf sertraline.pdf N06AB06 R
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 50
0221226 30/ 039/17-C     N06AB06 B
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 56
0221227 30/ 039/17-C     N06AB06 B
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 84
0221228 30/ 039/17-C     N06AB06 B
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 90
0221229 30/ 039/17-C     N06AB06 B
SERTRALINE ACCORD 100MG TBL FLM 100
0221230 30/ 039/17-C     N06AB06 B
SERTRALINE ACCORD 50MG TBL FLM 10
0221043 30/ 038/17-C     N06AB06 B

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14