Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CITALEC 20MG TBL FLM 20
0230414 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 100
0230413 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 90
0230412 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 60
0230411 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 50
0230410 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 30
0230409 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 90
0230418 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 60
0132524 30/ 553/05-C/PI/001/11 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 30
0132523 30/ 553/05-C/PI/001/11 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 30
0207220 30/ 553/05-C/PI/001/15 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 30
0132770 30/ 553/05-C/PI/001/16 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 60
0203106 30/ 553/05-C/PI/001/14 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 60
0132689 30/ 553/05-C/PI/001/13 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 30
0132802 30/ 553/05-C/PI/001/14 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 30
0132688 30/ 553/05-C/PI/001/13 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 60
0132771 30/ 553/05-C/PI/001/16 citalec20z.pdf citalec20z.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 56
0200886 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 50
0200885 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 100
0200873 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R
CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 100X1
0200874 30/ 379/05-C citalopram.pdf citalopram.pdf N06AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09