Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 100
0199463 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 10
0209875 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 14
0209876 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 20
0209877 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 28
0209878 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 30
0209879 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 50
0209880 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 98
0209881 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 100
0209882 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 250
0209883 30/ 743/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 10
0209884 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 14
0209885 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 20
0209886 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 28
0209887 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 30
0209888 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 50
0209889 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 98
0209890 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 100
0209891 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN JS PARTNER 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 250
0209892 30/ 742/11-C     N06AB06 B
SERTRALIN KRKA 50MG TBL FLM 98
0208711 30/ 742/11-C sertralink.pdf sertralink.pdf N06AB06 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09