Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CIPRALEX 10MG TBL FLM 98X1 I
0125195 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 100X1 I
0125196 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 500X1 I
0125197 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG/ML POR GTT SOL 1X15ML
0123264 30/ 494/07-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 56 I
0125183 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 98 I
0125184 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 14 II
0125185 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 20 II
0125186 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 28 II
0125187 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 50 II
0125188 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 100 II
0125189 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 200 II
0176960 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 100 II
0176961 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 14 I
0240841 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 28 I
0240842 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CITALEC 20MG TBL FLM 100
0230419 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 10MG TBL FLM 20
0230408 30/ 552/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 60
0230417 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 50
0230416 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 30
0230415 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09