Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 250 II
0229506 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 28 II
0223441 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 30 II
0223442 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 50 II
0223443 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 56 II
0223444 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 60 II
0223445 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 98 II
0223446 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 100 II
0223447 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 250 II
0223448 30/ 738/15-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20MG TBL FLM 100 II
0223114 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20MG TBL FLM 60 II
0223113 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20MG TBL FLM 30 II
0223112 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20MG TBL FLM 20 II
0223111 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 100 I
0140278 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 60 I
0140277 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 30 I
0140276 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 20 I
0140275 30/ 644/09-C     N06AB05 B
PAROXINOR 20MG TBL FLM 60 II
0232071 30/ 644/09-C paroxinor.pdf paroxinor.pdf N06AB05 R
PAROXINOR 20MG TBL FLM 30 II
0232070 30/ 644/09-C paroxinor.pdf paroxinor.pdf N06AB05 R
PAROXINOR 20MG TBL FLM 20 II
0232069 30/ 644/09-C paroxinor.pdf paroxinor.pdf N06AB05 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09