Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CIPRALEX 20MG TBL FLM 98 I
0240844 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 49X1
0240845 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 56X1
0240846 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 98X1
0240847 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 100X1
0240848 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 500X1
0240849 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 14 II
0240850 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 20 II
0240851 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 28 II
0240852 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 50 II
0240853 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 100 II
0240854 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 200 II
0240855 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 100
0240856 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 14 I
0020131 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 28 I
0020132 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 200 II
0125190 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10 MG 10MG TBL FLM 200 I
0125191 30/ 276/02-C     N06AB10 B
CIPRALEX 10 MG 10MG TBL FLM 100 I
0125192 30/ 276/02-C     N06AB10 B
CIPRALEX 10MG TBL FLM 49X1 I
0125193 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 56X1 I
0125194 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09