Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARKETIS 20MG TBL NOB 60
0105890 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 90
0105891 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 120
0105892 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 180
0105893 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 500
0105894 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 14
0105886 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 50
0241547 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 20
0241546 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 98
0187749 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 28
0031866 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 28
0031867 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 56
0017964 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 84
0017965 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 100
0253671 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 84
0017967 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 30
0253668 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 100
0253669 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 30
0253670 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 56
0017966 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 56 I
0240843 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09