Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 56 II
0171645 30/ 487/12-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 98 II
0171646 30/ 487/12-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 98 I
0171647 30/ 487/12-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 20MG TBL FLM 100
0171648 30/ 487/12-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 30 II
0246076 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 60 II
0246077 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 90 II
0246078 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30
0170585 30/ 641/11-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 90 I
0233015 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 90
0170587 30/ 641/11-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 30 I
0233013 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 60 I
0233014 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 60
0170586 30/ 641/11-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 10
0138970 30/ 627/09-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 14
0138971 30/ 627/09-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 20
0138972 30/ 627/09-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 28
0138973 30/ 627/09-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0138974 30/ 627/09-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 49
0138975 30/ 627/09-C     N06AB10 B
ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 50
0138976 30/ 627/09-C     N06AB10 B

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09