Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANXILA 10MG TBL FLM 60
0158785 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
APO-CITAL 20MG TBL FLM 4
0114285 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 28
0114286 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 30
0114287 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 56
0114288 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 60
0114289 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20 MG 20MG TBL FLM 30
0114296 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 90
0114291 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 100
0114292 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 112
0114293 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 120
0114294 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20 MG 20MG TBL FLM 120
0114295 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 84
0114290 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-PAROX 20MG TBL FLM 100
0107848 30/ 144/03-C apoparox.pdf apoparox.pdf N06AB05 R
APO-PAROX 20MG TBL FLM 30
0107847 30/ 144/03-C apoparox.pdf apoparox.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 10
0105885 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 100
0241548 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 28
0105887 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 30
0105888 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 56
0105889 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09