Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1288
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADJUVIN 50MG TBL FLM 14
0176525 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 20
0176526 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 28
0176527 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 30
0176533 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 10
0176529 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 14
0176530 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 20
0176531 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 28
0176532 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 10
0176524 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 50MG TBL FLM 30
0176528 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ANXILA 10MG TBL FLM 14
0158780 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 28
0158781 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 30
0158782 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 50
0158783 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 56
0158784 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 250
0158790 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 90
0158786 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 98
0158787 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 100
0158788 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 200
0158789 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14