Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 121
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADJUVIN 50MG TBL FLM 30
0176528 30/ 372/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ADJUVIN 100MG TBL FLM 30
0176533 30/ 373/05-C adjuvin.pdf adjuvin.pdf N06AB06 R
ANXILA 10MG TBL FLM 28
0158781 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
APO-CITAL 20MG TBL FLM 30
0114287 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-CITAL 20MG TBL FLM 100
0114292 30/ 210/07-C     N06AB04 B
APO-PAROX 20MG TBL FLM 100
0107848 30/ 144/03-C apoparox.pdf apoparox.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 30
0105888 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ARKETIS 20MG TBL NOB 90
0105891 30/ 494/06-C arketis.pdf arketis.pdf N06AB05 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 28
0031866 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 28
0031867 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 50MG TBL FLM 84
0017965 30/ 062/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
ASENTRA 100MG TBL FLM 84
0017967 30/ 063/03-C asentra.pdf asentra.pdf N06AB06 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 28 I
0020132 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG/ML POR GTT SOL 1X15ML
0123264 30/ 494/07-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 56 I
0125183 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 10MG TBL FLM 100 II
0176961 30/ 276/02-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 100
0240856 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CIPRALEX 20MG TBL FLM 28 I
0240842 30/ 092/19-C cipralex.pdf cipralex.pdf N06AB10 R
CITALEC 20MG TBL FLM 60
0132524 30/ 553/05-C/PI/001/11 citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R
CITALEC 20MG TBL FLM 100
0230419 30/ 553/05-C citalec.pdf citalec.pdf N06AB04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09