Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOVO-PASSIT 77,5MG/ML+40MG/ML POR SOL 100ML
0088664 70/ 168/87-C novopassit.pdf novopassit.pdf N05CX R
NOVO-PASSIT 77,5MG/ML+40MG/ML POR SOL 450ML
0125225 70/ 168/87-C novopassit.pdf novopassit.pdf N05CX R
NOVO-PASSIT 77,5MG/ML+40MG/ML POR SOL 200ML
0125224 70/ 168/87-C novopassit.pdf novopassit.pdf N05CX R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09