Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 535
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABILIFY 10MG POR TBL DIS 14X1
0027156 EU/1/04/276/024 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 15MG TBL NOB 28X1
0253552 EU/1/04/276/012
/PD/002/21
abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 10MG POR TBL DIS 49X1
0027158 EU/1/04/276/026 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 15MG POR TBL DIS 14X1
0027159 EU/1/04/276/027 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 15MG POR TBL DIS 28X1
0027160 EU/1/04/276/028 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 15MG POR TBL DIS 49X1
0027161 EU/1/04/276/029 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 30MG POR TBL DIS 14X1
0027162 EU/1/04/276/030 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 30MG POR TBL DIS 28X1
0027163 EU/1/04/276/031 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 30MG POR TBL DIS 49X1
0027164 EU/1/04/276/032 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 1MG/ML POR SOL 1X50ML
0026064 EU/1/04/276/033 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 1MG/ML POR SOL 1X150ML
0026065 EU/1/04/276/034 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 1MG/ML POR SOL 1X480ML
0026066 EU/1/04/276/035 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 30MG TBL NOB 56X1
0028174 EU/1/04/276/019 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 30MG TBL NOB 98X1
0028175 EU/1/04/276/020 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 7,5MG/ML INJ SOL 1X1,3ML
0027898 EU/1/04/276/036 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 5MG TBL NOB 14X1
0028156 EU/1/04/276/001 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 5MG TBL NOB 28X1
0028157 EU/1/04/276/002 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 5MG TBL NOB 49X1
0028158 EU/1/04/276/003 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 5MG TBL NOB 56X1
0028159 EU/1/04/276/004 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R
ABILIFY 5MG TBL NOB 98X1
0028160 EU/1/04/276/005 abilify.pdf abilify.pdf N05AX12 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11