Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 30
0168498 EU/1/03/260/035 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 100
0168499 EU/1/03/260/036 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 130
0168500 EU/1/03/260/037 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 175
0168501 EU/1/03/260/038 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 10
0149069 EU/1/03/260/024 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 30
0149070 EU/1/03/260/025 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 10
0205306 27/ 126/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 250
0205329 27/ 129/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0205308 27/ 126/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 130
0205309 27/ 126/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 175
0205310 27/ 126/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 250
0205311 27/ 126/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 10
0205312 27/ 127/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0205313 27/ 127/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0205314 27/ 127/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 130
0205315 27/ 127/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 175
0205316 27/ 127/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 250
0205317 27/ 127/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 10
0205318 27/ 128/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0205319 27/ 128/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09