Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STACAPOLO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0206017 27/ 131/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0206016 27/ 131/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 10
0206015 27/ 131/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 175
0206014 27/ 130/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 130
0206013 27/ 130/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0206012 27/ 130/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0206011 27/ 130/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 10
0206010 27/ 130/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 100
0149071 EU/1/03/260/026 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 130
0149072 EU/1/03/260/027 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 175
0149073 EU/1/03/260/028 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 10
0149074 EU/1/03/260/029 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 30
0149075 EU/1/03/260/030 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 100
0149076 EU/1/03/260/031 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 130
0149077 EU/1/03/260/032 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 175
0149078 EU/1/03/260/033 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0027648 EU/1/03/260/002 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0027649 EU/1/03/260/003 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 250
0027650 EU/1/03/260/004 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R
STALEVO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 10
0027651 EU/1/03/260/005 stalevo.pdf stalevo.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09