Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0168718 EU/1/11/706/031 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200MG/50MG/200MG TBL FLM 130
0168719 EU/1/11/706/032 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 200MG/50MG/200MG TBL FLM 175
0168720 EU/1/11/706/033 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 10
0194395 EU/1/11/706/034 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 30
0194396 EU/1/11/706/035 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 100
0194397 EU/1/11/706/036 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 130
0194398 EU/1/11/706/037 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0168689 EU/1/11/706/002 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0206021 27/ 132/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 10
0206020 27/ 132/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 130
0206023 27/ 132/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 175
0206024 27/ 132/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 10
0206025 27/ 133/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0206026 27/ 133/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0206027 27/ 133/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 130
0206028 27/ 133/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 200MG/50MG/200MG TBL FLM 175
0206029 27/ 133/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0206022 27/ 132/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 175
0206019 27/ 131/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R
STACAPOLO 100MG/25MG/200MG TBL FLM 130
0206018 27/ 131/15-C stacapolo.pdf stacapolo.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09