Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0234555 27/ 008/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0234556 27/ 009/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0234557 27/ 009/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0234558 27/ 009/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0234559 27/ 009/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0234560 27/ 006/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0234561 27/ 006/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0234562 27/ 006/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0234563 27/ 006/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150 MG/37,5 MG/200 MG 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0214876 27/ 008/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 10
0168688 EU/1/11/706/001 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 175MG/43,75MG/200MG TBL FLM 175
0194399 EU/1/11/706/038 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0168690 EU/1/11/706/003 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 130
0168691 EU/1/11/706/004 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 175
0168692 EU/1/11/706/005 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 250
0168693 EU/1/11/706/006 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 10
0168694 EU/1/11/706/007 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 30
0168695 EU/1/11/706/008 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 100
0168696 EU/1/11/706/009 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 130
0168697 EU/1/11/706/010 levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09