Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200 MG/50 MG/200 MG 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0214879 27/ 009/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200 MG/50 MG/200 MG 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0214880 27/ 009/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200 MG/50 MG/200 MG 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0214881 27/ 009/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200 MG/50 MG/200 MG 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0214882 27/ 009/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50 MG/12,5 MG/200 MG 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0214867 27/ 006/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50 MG/12,5 MG/200 MG 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0214868 27/ 006/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50 MG/12,5 MG/200 MG 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0214869 27/ 006/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 50 MG/12,5 MG/200 MG 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0214870 27/ 006/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100 MG/25 MG/200 MG 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0214871 27/ 007/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100 MG/25 MG/200 MG 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0214872 27/ 007/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100 MG/25 MG/200 MG 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0214873 27/ 007/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100 MG/25 MG/200 MG 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0214874 27/ 007/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150 MG/37,5 MG/200 MG 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0214875 27/ 008/16-C     N04BA03 B
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0234548 27/ 007/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0234549 27/ 007/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0234550 27/ 007/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0234551 27/ 007/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0234552 27/ 008/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0234553 27/ 008/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0234554 27/ 008/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09