Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CORBILTA 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 10
0194656 EU/1/13/859/001 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0194657 EU/1/13/859/002 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100
0194658 EU/1/13/859/003 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 130
0194659 EU/1/13/859/004 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 175
0194660 EU/1/13/859/005 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 250
0194661 EU/1/13/859/006 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 10
0194662 EU/1/13/859/007 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 30
0194663 EU/1/13/859/008 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 100
0194664 EU/1/13/859/009 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 130
0194665 EU/1/13/859/010 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 75MG/18,75MG/200MG TBL FLM 175
0194666 EU/1/13/859/011 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 100MG/25MG/200MG TBL FLM 10
0194667 EU/1/13/859/012 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0194668 EU/1/13/859/013 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0194669 EU/1/13/859/014 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 100MG/25MG/200MG TBL FLM 130
0194670 EU/1/13/859/015 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 100MG/25MG/200MG TBL FLM 175
0194671 EU/1/13/859/016 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 100MG/25MG/200MG TBL FLM 250
0194672 EU/1/13/859/017 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
CORBILTA 125MG/31,25MG/200MG TBL FLM 10
0194673 EU/1/13/859/018 corbilta.pdf corbilta.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0234558 27/ 009/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE MYLAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0234559 27/ 009/16-C levodopaca.pdf levodopaca.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09