Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 202
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TADOGLEN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0205320 27/ 128/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 130
0205321 27/ 128/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 175
0205322 27/ 128/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 250
0205323 27/ 128/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 10
0205324 27/ 129/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0205325 27/ 129/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0205326 27/ 129/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 130
0205327 27/ 129/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 175
0205328 27/ 129/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TADOGLEN 50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30
0205307 27/ 126/15-C tadoglen.pdf tadoglen.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0214887 27/ 023/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0214888 27/ 023/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 30
0214889 27/ 023/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 100MG/25MG/200MG TBL FLM 100
0214890 27/ 023/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0214891 27/ 024/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0214898 27/ 025/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 30
0214893 27/ 024/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100
0214894 27/ 024/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 30
0214895 27/ 025/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R
TRIGELAN 200MG/50MG/200MG TBL FLM 100
0214896 27/ 025/16-C trigelan.pdf trigelan.pdf N04BA03 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09